Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή

 Τα βιβλία κάθε τάξης σε ηλεκτρονική μορφή, υπάρχουν στα αντίστοιχα εικονίδια της τάξης. Μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/biblia-a-ma8ites-m-5

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/    ( 

ή πατώντας 

ή

Additional information