Οι μαθητές των Τμημάτων της Γαλλικής Γλώσσας μπορούν να "επισκέπτονται" πλέον το νέο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας (Μενού-Μαθητές-Τάξεις-Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας)

Additional information